Blodburen smitta

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Blodburen smitta först.

Lokala anvisningar

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal (pdf)

 

Uppdaterat: 12 maj 2022
NJKC