Vårdsamverkan

Läs alltid avsnittet om Vårdsamverkan i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Närvård i Sörmland innebär att befolkningen i länet ska ha nära till vård och omsorg där de bor eller vistas. Vård och omsorg ska vara tillgänglig nära, såväl geografiskt som tidsmässigt.

Läs mer på Närvård i Sörmland.
-Avtal, riktlinjer och överenskommelser

 

Uppdaterat: 18 december 2018
GJC4