Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Läs alltid avsnittet om Ren och steril rutin utanför operationsenheter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Om man i en enskild verksamhet ser behov av en lokal anvisning om ren och steril rutin utanför operationsenheter, för någon hälso- och sjukvårdsåtgärd, kan verksamhetschefen upprätta en sådan och är i det sammanhanget välkommen att samråda med Sektionen för vårdhygien.
     
  • Smittskydd och vårdhygiens hemsida

 

 

Uppdaterat: 11 december 2020
4KQM