Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Ren och steril rutin utanför operationsenheter först.

För mer information se:

 

Uppdaterat: 30 juni 2022
CEZX