Tvätthantering

Läs alltid avsnittet om Tvätthantering i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 14 december 2019
SDHK