Tvätthantering

Läs alltid avsnittet om Tvätthantering i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 25 januari 2020
S2WH