Tvätthantering

Läs alltid avsnittet om Tvätthantering i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 22 mars 2022
DDGU