Transfusion av blodkomponenter

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Transfusion av blodkomponenter först.

Se även anvisningar.se - Blodtransfusion

 

Uppdaterat: 20 juni 2022
6QJJ