Transfusion av blodkomponenter

Läs alltid avsnittet om Transfusion av blodkomponenter i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Uppdaterat: 10 december 2019
2JC4