Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Läs alltid avsnittet om Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

 

Uppdaterat: 10 december 2019
RB5D