Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal först.

För mer information se:

 

Uppdaterat: 1 mars 2024
84NF