Läkemedelshantering

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Läkemedelshantering först.

För Region Sörmland gäller även Läkemedelshantering i Sörmland.

För mer information se:

  • Region Sörmlands avfallshandbok Rätt hantering, under rubriken Kasserade läkemedel/Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall, gällande läkemedelsavfall

 

Uppdaterat: 12 februari 2024
ZVCE