Läkemedelshantering

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Läkemedelshantering först.

För Region Sörmland gäller även Läkemedelshantering i Sörmland.

För mer information se:

 

Uppdaterat: 29 juni 2022
EPU1