Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Läs alltid avsnittet om Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop i Vårdhandboken först.

Inga regionövergripande lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Vårdhandboken och eventuella medicinska rutiner/anvisningar inom respektive verksamhet gäller.

Desinfektion och rengöring – se Smittskydd och vårdhygien

Kliniker som har desinfektionsapparatur för endoskop ska ha egna skriftliga rutiner för kvalitetssäkring av instrumenthanteringen.

 

Uppdaterat: 13 januari 2022
ZH7K