Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Läs alltid avsnittet om Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Inga regionövergripande lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Vårdhandboken och eventuella medicinska rutiner/anvisningar inom respektive verksamhet gäller.

Desinfektion och rengöring – se Smittskydd och vårdhygien .

 

Uppdaterat: 3 februari 2021
YD7V