Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Läs alltid avsnittet om Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Inga lokala anvisningar är upprättade inom detta avsnitt. Vårdhandboken gäller tillsvidare. 

Uppdaterat: 25 januari 2020
Z85G