Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop först.

För mer information se:

Kliniker som har desinfektionsapparatur för endoskop ska ha egna skriftliga rutiner för kvalitetssäkring av instrumenthanteringen.

 

Uppdaterat: 29 juni 2022
GFJD