Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Läs alltid avsnittet om Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård i Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

 

 

Uppdaterat: 26 november 2021
WX5P