Legionella, förebyggande åtgärder

Läs alltid Vårdhandbokens ämne om Legionella, förebyggande åtgärder först.

Legionella prevention - Mer info på Smittskydd och vårdhygiens hemsida.

 

Uppdaterat: 9 mars 2022
AXBJ