Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Läs alltid avsnittet om Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

 

Se även Smittskydd och vårdhygiens hemsida

Vid frågor gällande personalinfektioner kan ni höra av er till Smittskydd/vårdhygien.

 

 

Uppdaterat: 17 oktober 2019
W6E2