Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Läs alltid avsnittet om Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

Se även Smittskydd och vårdhygiens hemsida

Vid frågor gällande personalinfektioner kan ni höra av er till Smittskydd/vårdhygien.

Gällande influensavaccinationer för säsongsinfluensa av personal inom hälso- och sjukvården hänvisas till årlig information från ledningen.

 

Uppdaterat: 4 mars 2021
2GTC