Oxygenbehandling

Läs alltid avsnittet om Oxygenbehandling i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

  • Bytesfrekvens näsgrimma Näsgrimma, mask och förlängningsslang för oxygenbehandling är patientbundna och ska bytas om de är synligt förorenade eller trasiga.

  • Läkemedelshantering 

 

 

Uppdaterat: 25 januari 2020
86JF