Tuberkulos

Läs alltid avsnittet om Tuberkulos i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

För omhändertagande av avfall och smutstvätt var god se:

Uppdaterat: 25 januari 2020
X7U2