Tuberkulos

Läs alltid avsnittet om Tuberkulos i  Vårdhandboken först.

Lokala anvisningar

För omhändertagande av avfall och smutstvätt var god se:

Uppdaterat: 18 december 2018
GTKQ