Multiresistenta bakterier

Läs alltid Vårdhandbokens ämnesområde Multiresistenta bakterier först.

För mer information se:

  • Smittskydd och vårdhygiens hemsida Multiresistenta bakterier (MRB)
    Smittskydd – Vårdhygien har upprättat och uppdaterar fortlöpande de rutiner som gäller i Region Sörmland för hur patienter med multiresistenta bakterier (MRB) ska handläggas, bl.a. beträffande tidigt påvisande genom screening och smittspårning av patienter och personal, patientomhändertagande och omvårdnadsrutiner.

 

Uppdaterat: 20 mars 2023
DUC3