Multiresistenta bakterier (MRB)

Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har ökad motståndskraft mot flera antibiotika och som därför oftast är svårare att behandla.

Utveckling av MRB beror på alltför frikostig användning av bredspektrumantibiotika. Förekomsten av MRB har senaste åren ökat kraftigt globalt och även i Sverige. Mängden utlandsresor ökar också och därmed risken för att exponeras för och bli bärare av MRB. De kliniskt viktigaste grupperna av MRB är MRSA, ESBL, ESBLcarba och VRE. En övrig grupp av MRB är multiresistenta gramnegativa bakterier som inte är ESBL, t.ex. multiresistent Pseudomonas aerigunosa och Acinetobacter baumanii.

Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig fördröjas eller undanhållas patient p.g.a. misstänkt eller konstaterat bärarskap av MRB.

Mer om multiresistenta bakterier (MRB)

Uppdaterat: 20 maj 2024
DHCR