Vaccination

Vaccinationer är en av de allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittsamma sjukdomar.

Enligt smittskyddslagen är kommuner och regioner skyldiga att
erbjuda människor vaccinationer mot smittsamma sjukdomar enligt nationella
vaccinationsprogram i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i
befolkningen. Programmen utgörs dels av allmänna vaccinationsprogram, dels av särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper. Det finns även andra vaccinationer som rekommenderas nationellt och regionalt till vissa grupper.

Vaccinrekommendationer

Uppdaterat: 29 april 2024
PW64