Vaccination mot pneumokocker

Risken att drabbas av pneumokockinfektion är större hos personer över 65 år och hos personer med vissa kroniska sjukdomar eller risktillstånd.

I Sörmland erbjuds kostnadsfri vaccination mot pneumokocker till personer över 65 år och riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

> Praktisk information om aktuella vaccinationskampanjer för dig som vaccinerar i Region Sörmland (Vaccinationsenheten Sörmland)

Vaccinrekommendationer

Uppdaterat: 4 oktober 2023
3R48