Strama Sörmland

Strama-ordförande: Maria Remén
Strama-koordinator: Louise Rushton Berg
Kontakt: louise.rushton.berg@regionsormland.se

"Strama arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel". 

STRAMA-app nationell

Behandlingsrekommendationer för öppen- och slutenvården-här laddar du ner appen,

Behandlingsrekommendation öppenvård – Regnbågsbroschyren

Antibiotikastatistik

Antibiotikastatistik

Spädningsschema för antibiotika

Spädningsschema för antibiotika 

Antibiotikasmarta sjuksköterskor, slutenvården

Nationella Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) har tagit fram ett rondkort för att stärka sjuksköterskor i deras kunskap och roll för en rationell antibiotikaanvändning. Kortet stödjer ett systematiskt teamarbete mellan sjuksköterskor och läkare i slutenvården. Tillsammans kan teamet på ronden med ett enkelt och strukturerat arbetssätt ta beslut som både ökar patientsäkerheten och motverkar antibiotikaresistens.

Rondkortet har fokus på aktiv och reflekterande dialog mellan sjuksköterska och läkare.

Syfte med rondkortet är att stärka och öka medvetenheten om antibiotikaresistens och om sjuksköterskans betydelse för patientens bästa i den kliniska vardagen.

Till rondkortet finns en informationsfilm som förklarar tanken med rondkortet.

https://www.youtube.com/watch?v=JwfuNKkxeag&feature=em-share_video_user

Du, som är anställd inom Region Sörmland, kan beställa rondkortet till din enhets sjuksköterskor på regionens interna hemsida, http://insidan.dll.se/service-och-stod/boka-och-bestall/kopiering-och-trycksaker/lagerforda-trycksaker/bestalla-personalinformation/  

STRAMA Självdeklaration 2021

Webbutbildningar antibiotika

Patientinformation-råd och fakta om antibiotika och infektioner

Patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr, svinkoppor och förkylning att användas i samband med besök på vårdcentral, även på olika språk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/antibiotika-och-resistens/patientinformation/

 

 

Uppdaterat: 2 april 2024
PZZW