Smittskydd

Smittskydds uppgift är att se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar.

Vi ger råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt utsatta för smittrisk. För att undvika smitta ansvarar vi också för att förebyggande åtgärder vidtas.

Vi följer även upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk. De personer som kan ha smittats eller de som har smittats ska även få råd och information om förhållningsregler.

Förutom vår skyldighet gentemot medborgarna ska vi också stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet mot smittsamma sjukdomar och när det behövs ge råd om lämpliga åtgärder.

Uppdaterat: 6 februari 2023
GGTW