Smittskydd i förskolan

Barn i förskolan är oftare sjukare i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Genom att säkra bra hygienrutiner på förskolan kan vi minska risken för smittspridning.

Webbsidan är under uppbyggnad.

Infektionssjukdomar är en naturlig del av småbarnsåren. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap och bra hygienrutiner går det att minska smittspridningen. Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal. Risken minskar också för onödig antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens.

Hygienrutiner och Sjukdomar i förskolan

Uppdaterat: 1 juni 2023
4GPH