Utbildningskalendarium

Vårdhygienutbildning – Chef
Innehåll kommer senare.

Steg 1
Regionen 12 okt 2021 kl. 13-16
Kommunen 14 okt 2021 kl. 13-16

Steg 2
Regionen 25 jan 2022 kl. 13-16
Kommunen 27 jan 2022 kl. 13-16

Steg 3
Regionen 17 maj 2022  kl. 13-16
Kommunen 19 maj 2022 kl. 13-16

Anmälan via kompetensportalen för Regionen och Teamslänk för kommun.

 

Vårdhygienisk eftermiddag – hygienombud
• Basala hygien och- klädregler
• Tema
• Frågestund

Regionen:

21 sept 2021 kl. 13:00-14:30
9 nov 2021 kl. 13:00-14:30

Anmälan via kompetensportalen.

Kommunen:

28 sept 2021 kl. 13:00-14:30
16 nov 2021 kl. 13:00-14:30

Anmälan via Teamslänk via chef.

Uppdaterat: 3 september 2021
44KB