Utbildningskalendarium

Vårdhygien

> Kommun
14 juni kl. 14:00-15:00 - Basala hygien- och klädregler sommarvikarier
21 sept och 23 nov kl. 14:00-15:30 - Vårdhygienisk eftermiddag för chefer och hygienombud
8 nov kl. 13:00-16:00 - Vårdhygienisk grundutbildning för chef steg 3

> Region
7 nov 13:00-16:00 - Vårdhygienisk grundutbildning för chef steg 3
19 sept och 21 nov kl. 14:00-15:30 - Vårdhygienisk eftermiddag för chefer och hygienombud

Inbjudan via Outlook. 

Uppdaterat: 1 juni 2023
4YFY