Utbildningskalendarium

Vårdhygienutbildning – Chef
Steg 3

Regionen 11 okt 2022 kl. 13:00-16:00
Kommunen 13 okt 2022 kl. 13:00-16:00

Anmälan via länk som skickas till 1:a linjecher i regionen samt MAS.

 

Vårdhygienisk eftermiddag för hygienombud och chefer

Regionen 28 sep 2022 kl. 13:30-15.00
Kommunen 29 sep 2022 kl. 13:30-15.00

Anmälan via länk som skickas ut till 1:a linjechefer, hygienombud i regionen samt MAS.

 

Sexuell hälsa och lust hos äldre

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på särskilt boende för äldre, inom hemtjänsten, som medicinskt ansvarig sjuksköterska samt övrig personal som arbetar med äldre.

15 sep 2022 kl. 13:00-16:00
28 sep 2022 kl. 9:00-12:00

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom.
Se Inbjudan och anmälan

 

Att prata om identitet, sexualitet och integritet med barn på mellanstadiet

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma lärare och övrig personal som undervisar och/eller arbetar med mellanstadieelever.

September 2022

Se Information och anmälan

Uppdaterat: 28 september 2022
BM6V