Medicinska områden

Samtliga nedanstående programområden är nationellt framtagna. I Sörmland är arbetet påbörjat och flera lokala programområden är bildade och arbetet med uppstarter beräknas pågå även under 2020.

I en del programområden kan ni hitta information om befintliga vårdprocesser inom Region Sörmland.

Akut vård  

Under arbete

Barn och ungas hälsa

Under arbete

Cancersjukdomar

Standardiserade vårdförlopp Cancer, SVF - Under arbete

Endokrina sjukdomar 

Diabetes

Hjärt- och kärlsjukdomar    

Hjärtsvikt

Hud- och könssjukdomar

Under arbete

Infektionssjukdomar

Under arbete

Kvinnosjukdomar och förlossning

Under arbete

Levnadsvanor

Under arbete

Lung- och allergisjukdomar

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom - KOL - Under arbete

Mag- och tarmsjukdomar

Under arbete

Medicinsk diagnostik

Under arbete

Nervsystemets sjukdomar

Under arbete

Njur- och urinvägssjukdomar

Under arbete

Psykisk hälsa 

Under arbete

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

 Under arbete

Reumatiska sjukdomar

Under arbete

Rörelseorganens sjukdomar

 Under arbete

Sällsynta sjukdomar

Under arbete

Tandvård                       

Under arbete

Äldres hälsa

Under arbete

Ögonsjukdomar

Under arbete

Öron- näsa och halssjukdomar

Under arbete

Uppdaterat: 1 juli 2019
4KBB