Lokala programområden (LPO) och Lokala samverkansgrupper (LSG)

Region Sörmlands lokala organisation för kunskapsstyrning har i uppdrag att stödja implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa.

Lokala programområden (LPO) och Lokala samverkansgrupper (LSG) når du via länkar i menyn till vänster.

Målet med kunskapsstyrning är en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Läs mer om kunskapsstyrning: kunskapsstyrningvard.se

I Region Sörmland är det hälso- och sjukvårdsledningen, i samverkan med parter i Sörmland, som äger det övergripande uppdraget med kunskapsstyrning i regionen.
Till detta finns en samordningsroll för arbetet med kunskapsstyrning i regionen. Rollen innehas av Sofia Stenlund Wretling.

NYHETER

Nu är Nationellt kliniskt kunskapsstöd en del av 1177
LÄNK till 1177 för vårdpersonal i Sörmland
Nya 1177 för vårdpersonal samlar information och nationella kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Webbplatsen erbjuder också direktlänkar till andra värdefulla kunskapsstöd.

HTA

HTA-enheten Camtö i region Örebro län har uppdrag att samarbeta med hela sjukvårdsregion Mellansverige, där region Sörmland är en del.

Gemensam inriktning för kunskapsstyrning i sjukvården

Uppdaterat: 3 juli 2024
YQQK