Lokal samverkansgrupp Medicinsk Teknik

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokal samverkansgrupp samordnar arbetet inom området Medicinsk Teknik. Ordförande i gruppen är  Henrik Roos.

Ny standard, NRFit

Uppdaterat: 6 maj 2024
1QKQ