Lokal samverkansgrupp Patientsäkerhet

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokala samverkansgruppen samordnar arbetet inom området Patientsäkerhet. Ordförande i gruppen är Marie Björnstedt Bennermo.

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkansgrupp (LSG) Patientsäkerhet

Representation i gruppen

Minnesanteckningar (navigera i vänstermenyn)

Tips:

På Socialstyrelsens webbplats finner du
Samlat stöd för patientsäkerhet (extern länk)

På Insidan finns information om patientsäkerhetsarbete i Region Sörmland

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Sörmland 2023-2026 (pdf)

Säker vård - nationell utbildning i patientsäkerhet (Socialstyrelsen) finns tillgänglig via Kompetensportalen (sabacloud.com)

Uppdaterat: 26 september 2023
DVMA