Akut vård

Lokalt programområde (LPO) Akut vård

Ordförande för programområdet är Niklas Sandström, läkare och enhetschef på akuten MSE.

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Lokal arbetsgrupp Primärvård - Akutmottagning är under bildande.

Lokal arbetsgrupp Sepsis, finns i LPO infektionssjukdomar 

Vårdförlopp Sepsis

LÄNK till nationell sida Kunskapsstyrning

Uppdaterat: 12 juli 2023
SMAB