Akut vård

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokalt programområde (LPO) Akut vård är en del av Region Sörmlands lokala organisation för kunskapsstyrning och har i uppdrag att stödja implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa.

Ordförande för programområdet är för närvarande vakant. Kontaktperson från Rådet för kunskapsstyrning är Sara Ullskog Frost.

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Lokal arbetsgrupp Primärvård - Akutmottagning är under bildande.

Lokal arbetsgrupp Sepsis, finns i LPO infektionssjukdomar 

Vårdförlopp Sepsis

Inom kort påbörjar LAG Sepsis implementeringen av VF Sepsis på Regionens akutsjukhus. Här finns informationsfilmer från webbinarie 9 september.

Uppdaterat: 24 maj 2022
K7RR