Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar

 

Lokalt programområde Hjärt- och kärlsjukdomar

Under arbete

 

Nationella riktlinjer

 

Process nationella riktlinjer

  • Yttrande till socialstyrelsen
  • Gap-analys Region Sörmland
  • Politisk viljeinriktning Uppsala-Örebroregionen
  • Tjänsteutlåtande i Region Sörmland
Uppdaterat: 1 juli 2019
TZAE