Endokrina sjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Endokrina sjukdomar

LPO är under uppbyggnad. Ansvariga tills vidare är Lars Steen och Per-Olov Gustafsson från Rådet för Kunskapsstyrning.

Lokala arbetsgrupper (LAG)

_________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppdaterat: 19 oktober 2021
QC1Q