Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Lokalt Programområde (LPO) Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Under uppbyggnad. Ansvarig tills vidare är Per-Olov Gustafsson från Rådet för kunskapsstyrning.

Programområdet omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer.

  • Deltagare i LPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

________________________________________________

 Operationsprocessen

Minnesanteckningar (pdf)

Uppdaterat: 5 juli 2022
MH11