Primärvårdsrådet

Lokalt Programområde (LPO) Primärvårdsrådet

Ordförande för LPO Primärvårdsrådet är Sara Ullskog Frost, medicinskt ledningsansvarig läkare, hälsovalstaben.

Primärvårdsrådet fungerar som en stödfunktion till övriga programområden och sammanträder 2 ggr per år.
Kontakta primärvårdsrådet via funktionsbrevlådan om du har några frågor: lokalapvradet@regionsormland.se

 

Uppdaterat: 12 juli 2023
3BMS