Infektionssjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Infektionssjukdomar

Ordförande för LPO Infektionssjukdomar: Maria Remén, läkare Infektions- och lungkliniken, Region Sörmland.

- - -

Lokala arbetsgrupper

Vårdförlopp Sepsis

Informationsfilm från webbinarie 9 september 2021

Uppdaterat: 12 juli 2023
Q3XM