Infektionssjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Infektionssjukdomar

Ordförande för LPO Infektionssjukdomar: Maria Remén, läkare Infektions- och lungkliniken, Region Sörmland.

Lokal arbetsgrupp

Nationell information

Uppdaterat: 29 maj 2024
T3ES