Rörelseorganens sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

_________________________________________________________

Lokalt Programområde (LPO) Rörelseorganens sjukdomar

Ordförande för LPO Rörelseorganenssjukdomar:

Under uppbyggnad. Ansvariga tills vidare är Björn Lundahl och Per-Olov Gustafsson från Rådet för Kunskapsstyrning.

  • Deltagare i LPO Rörelseorganens sjukdomar
  • Minnesanteckningar från LPO Rörelseorganens sjukdomar

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Lokala arbetsgrupper

  • .
Uppdaterat: 16 september 2021
61JX