Öron-, näsa- och halssjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Öron-, näsa- och halssjukdomar

Ordförande för LPO Öron, näsa och halssjukdomar:

Under uppbyggnad. Ansvariga tills vidare är Per-Olov Gustafsson från Rådet för Kunskapsstyrning.

Lokala arbetsgrupper

  • LAG Dysfagi
    Deltagarförteckning
    Minnesanteckningar

Nyheter

Inbjudan till presentation av vårdförloppen för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn.

Remiss logoped

Uppdaterat: 2 februari 2023
5S53