Öron-, näsa- och halssjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Öron-, näsa- och halssjukdomar

Ordförande för LPO Öron, näsa och halssjukdomar är Åsa Björklund.

Lokala arbetsgrupper

  • LAG Dysfagi
    Minnesanteckningar

Remiss logoped

Uppdaterat: 12 juli 2023
DXV2