Öron-, näsa- och halssjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Öron-, näsa- och halssjukdomar

Ordförande för LPO Öron, näsa och halssjukdomar:

Under uppbyggnad. Ansvariga tills vidare är Per-Olov Gustafsson från Rådet för Kunskapsstyrning.

Lokala arbetsgrupper

  • LAG Dysfagi
    Deltagarförteckning
    Minnesanteckningar
Uppdaterat: 27 juni 2022
VNA7