Kvinnosjukdomar och Förlossning

Lokalt Programområde (LPO) Kvinnosjukdomar och Förlossning

Ordförande för LPO Kvinnosjukdomar och Förlossning:
Anna Ackefors, Överläkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

---

Lokala arbetsgrupper

  • LAG Endometrios
    - Minnesanteckningar
  • LAG Vårdöverenskommelse, kvinnosjukvård och primärvård
    - Minnesanteckningar

Nationellt publicerad information

Kunskapsstöd kvinnosjukdomar och förlossning

Nationellt kliniskt kundskapsstöd

Uppdaterat: 12 juli 2023
RAAQ