Kvinnosjukdomar och Förlossning

Lokalt Programområde (LPO) Kvinnosjukdomar och Förlossning

Ordförande för LPO Kvinnosjukdomar och Förlossning:
Anna Ackefors, Överläkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

---

Lokala arbetsgrupper

  • LAG Endometrios
    - Minnesanteckningar
  • LAG Vårdöverenskommelse, kvinnosjukvård och primärvård
    - Minnesanteckningar

Nationellt publicerad information

Kunskapsstöd kvinnosjukdomar och förlossning

1177 för vårdpersonal

Kunskapsstöd

Uppdaterat: 12 juli 2023
2UXW