Kvinnosjukdomar och Förlossning

Lokalt Programområde (LPO) Kvinnosjukdomar och Förlossning

Ordförande för LPO Kvinnosjukdomar och Förlossning:
Anna Ackefors, Överläkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

---

Lokala arbetsgrupper

  • LAG Endometrios
    - Deltagare
    - Minnesanteckningar
  • LAG Vårdöverenskommelse, kvinnosjukvård och primärvård
    - Deltagare
    - Minnesanteckningar

_________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

_________________________________________________________

Process nationella riktlinjer - Region Sörmland

Uppdaterat: 19 februari 2021
5GSU