Ögonsjukdomar

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokalt programområde (LPO) Ögonsjukdomar är en del av Region Sörmlands lokala organisation för kunskapsstyrning och har i uppdrag att stödja implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa.

Ordförande för programområdet är Ingrid Krona, verksamhetschef på Ögonkliniken Sörmland.

•Minnesanteckningar LPO (navigera i vänstermenyn)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

NKK

Uppdaterat: 12 juli 2023
TPJG