Psykisk hälsa

Lokalt Programområde (LPO) Psykisk hälsa

Ordförande för LPO Psykisk hälsa:
Mari Kampf-Westerberg, Divisionschef Psykiatri och Funktionshinder

Vårdförlopp, länk till informationssida

Lokala arbetsgrupper

 • LAG suicidprevention 
  - Uppdragsbeskrivning
  - Deltagare
  - Minnesanteckningar
 • LAG Depression och ångest
  - Deltagare
  - Minnesanteckningar
 • LAG Schizofreni
  - Deltagare
  - Minnesanteckningar
 • LAG Naloxon
  - Deltagare
  - Minnesanteckningar (navigera via vänstermenyn)
 • LAG Missbruk och beroende
  -Deltagare
  -Minnesanteckningar

_________________________________________________________

Psykisk hälsa - vuxna

 • ADHD 

  I princip alla länkar fungerar inte genom samverkanswebb utan navigeras via vänstermenyn.

Psykisk hälsa - barn

________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Uppdaterat: 10 februari 2022
CBCE