Psykisk hälsa

Lokalt Programområde (LPO) Psykisk hälsa

Ordförande för LPO Psykisk hälsa:
Mari Kampf-Westerberg, Divisionschef Psykiatri och Funktionshinder

Vårdförlopp, länk till informationssida

Lokala arbetsgrupper

 • LAG suicidprevention 
  - Uppdragsbeskrivning
  - Deltagare
  - Minnesanteckningar
 • LAG Depression och ångest
  - Deltagare
  - Minnesanteckningar
 • LAG Schizofreni
  - Deltagare
  - Minnesanteckningar
 • LAG Naloxon
  - Minnesanteckningar (navigera via vänstermenyn)
 • LAG Missbruk och beroende
  -Minnesanteckningar

_________________________________________________________

Psykisk hälsa - vuxna

Psykisk hälsa - barn

________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Uppdaterat: 12 juli 2023
D11U