Nervsystemets sjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Nervsystemets sjukdomar

Ordförande för LPO Nervsystemets sjukdomar:
Anna-Karin Wärme, Överläkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Lokala arbetsgrupper

_________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

NKK

Uppdaterat: 12 juli 2023
D6GQ