Lokal samverkansgrupp Forskning och life science

Sveriges regioner bygger tillsammans ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Lokal samverkansgrupp samordnar arbetet inom området Forskning och life science. Ordförande i gruppen är Petri Olivius.

Minnesanteckningar Lokal samverkansgrupp (navigera i vänstermenyn)

Nationell samverkansgrupp kunskapsstyrning vård

Uppdaterat: 26 juni 2023
PHEV