Minnesanteckningar

Här samlar vi minnesanteckningar från senaste årets möten i lokala samverkansgruppen Forskning och life science.

Uppdaterat: 27 april 2023
V5QR