Minnesanteckningar

Här samlar vi minnesanteckningar från senaste årets möten i lokala samverkansgruppen Forskning och life science.

Uppdaterat: 3 mars 2022
8JVS