Sjukvårdsanställd förbereder en vaccinationspruta

För dig som vaccinerar

På denna sida hittar du information om vad som är på gång gällande vaccinationer, hur vaccinationen går till och hur bokning av tid ska genomföras. Här finns även det informationsmaterial och de länkar som kan vara användbara. Observera att informationen och kunskapen om kommande vaccinering ändras kontinuerligt. Sidan uppdateras löpande.

För rådande rekommendationer kring vaccinering, se smittskyddsenhetens sida.

Vaccinationsenheten

Vaccinationsenheten har i uppdrag att samordna större, tillfälliga vaccinationsinsatser i Region Sörmland. Arbetet leds av en styrgrupp, i nära samarbete med smittskyddsenheten.

Under respektive vaccinationsrubrik på denna sida hittar du rutiner, länkar, informationmaterial m.m.

Aktuella vaccinationer och praktisk Information

Innehållsansvarig: Vaccinationsenheten Sörmland
Uppdaterat: 9 januari 2024
BR7J