Vaccination mot influensa

Vaccination är den effektivaste åtgärden att förhindra svår influensasjukdom, sjukhusvård, komplikationer och död samt minska risken för smittspridning. Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst äldre, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar.

I Sörmland erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa till riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I höstens nationella säsongsvaccinationskampanj för 2023/24, som startar 7 november, rekommenderas riskgrupper samvaccination mot både influensa och covid-19. Vaccination mot pneumokocker till riskgrupper för allvarlig pneumokocksjukdom erbjuds vid samma tillfälle.

Medicinska rekommendationer

Observera att ovanstående rutin har utgått vad gäller rekommendationer för covid-19. Nya rekommendationer har utfärdats av Folkhälsomyndigheten fr o m 1 mars 2024, se Vaccination mot covid-19.

Mer om influensavaccination

Uppdaterat: 10 april 2024
FTCX