Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Vaccination är det bästa sättet att skydda från allvarlig sjukdom och död i covid-19. Om den som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 ses oftast en lindrigare sjukdom.

De vacciner som är godkända i EU och Sverige är väl beprövade och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19.

I höstens nationella säsongsvaccinationskampanj för 2023/24, som startar 7 november, rekommenderas riskgrupper samvaccination mot både influensa och covid-19. Vaccination mot pneumokocker till riskgrupper för allvarlig pneumokocksjukdom erbjuds vid samma tillfälle.

Medicinska rekommendationer

Vaccinrekommendationer

Uppdaterat: 16 november 2023
ZRBE