Kontaktinformation Smittskydd och vårdhygien

Personal

 • Malin Enarsson, verksamhetschef/smittskyddsläkare, tfn 016-10 51 49, 070-234 28 20
 • Signar Mäkitalo, biträdande smittskyddsläkare, tfn 079-060 93 66
 • Mikael Stenhem, vårdhygienläkare, biträdande smittskyddsläkare, tfn 076-495 42 36
 • Louise Rushton Berg, enhetschef, smittskyddssjuksköterska, STRAMA-koordinator, tfn 016-10 35 91
 • Marita Graff, smittskyddssjuksköterska, tfn 016-10 35 68
 • Anne Flormaelen Reeves, smittskyddssjuksköterska, tfn 016-10 32 14
 • Mia Larsson, hygiensjuksköterska,tfn 0155-22 22 02
 • Yvonne Axelsson, hygiensjuksköterska, tfn 0155-22 22 90
 • Henrik Wiklund, hygiensjuksköterska, tfn 016-10 38 68
 • Alexandra Lundberg, hygiensjuksköterska, tfn 016-10 55 59
 • Kajsa Saleem, samordnare för sexuell hälsa och rättigheter, hiv och STI, tfn 076-723 47 80
 • Cecilia Zetterlund, verksamhetsadministratör, tfn 016-10 35 85

 

Uppdaterat: 21 april 2023
FBHS