Kontaktinformation Smittskydd och Vårdhygien

Kontakt Smittskydd:
Tel: 016-10 35 85, välj knappval 1.
E-post: smittskydd@regionsormland.se

Kontakt Vårdhygien:
Tel: 016-10 35 85, välj knappval 2.
E-post: vardhygien@regionsormland.se

Telefontid:
måndag-torsdag kl. 8:00-16:00
fredag kl. 8:00-15:00

Personal

Malin Enarsson
Verksamhetschef/Smittskyddsläkare
Tel: 016-10 51 49 / 070-234 28 20

Louise Rushton Berg,
Enhetschef, smittskyddssjuksköterska, STRAMA-koordinator
Tel: 016-10 35 91

Cecilia Zetterlund
Verksamhetsadministratör
Tel: 016-10 35 85

Smittskydd

Anne Flormaelen Reeves
Smittskyddssjuksköterska
Tel: 016-10 32 14

Marita Graff
Smittskyddssjuksköterska
Tel: 016-10 35 68

Vårdhygien

Alexandra Lundberg
Hygiensjuksköterska
Tel: 016-10 55 59

Henrik Wiklund
Hygiensjuksköterska
Tel: 016-10 38 68

Mia Larsson
Hygiensjuksköterska
Tel: 0155-22 22 02

Sandra Khouri
Hygiensjuksköterska

Yvonne Axelsson
Hygiensjuksköterska

STI och sexuell hälsa

Kajsa Saleem
Samordnare för sexuell hälsa och rättigheter, hiv och STI
Tel: 076-723 47 80 

Uppdaterat: 4 april 2024
M28N