Utveckling och samarbete

Inköp, upphandling och fakturering

Här hittar du som leverantör aktuella upphandlingar och information om hur du lämnar anbud eller fakturerar.

Statistik

Här hittar du statistik på hur invånarna i Sörmland mår, hur deras livsvillkor och levnadsvanor ser ut samt vilka risker de utsätts för.

Försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsområdet försäkringsmedicin dvs. om sambandet mellan samhället, sjukdom och försäkring.

Hållbarhet

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete inom Region Sörmland och vi främjar en utveckling som är långsiktigt ekologiskt, social och ekonomiskt hållbar.

Bidrag, stipendier och företagsstöd

Regionen delar ut bidrag, stipendier och stöd. Syftet är att främja verksamhet som bidrar till visionen om den öppna regionen. Bidrag riktar sig till organisationer och föreningar i Sörmland.