Utveckling och samarbete

Inköp, upphandling och fakturering

Här hittar du som leverantör aktuella upphandlingar och information om hur du lämnar anbud eller fakturerar.

Statistik

Här hittar du statistik på hur invånarna i Sörmland mår, hur deras livsvillkor och levnadsvanor ser ut samt vilka risker de utsätts för.

Försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsområdet försäkringsmedicin dvs. om sambandet mellan samhället, sjukdom och försäkring.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om människor och det som påverkar oss, till exempel rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och välbefinnande.