Utveckling och samarbete

Inköp, upphandling och fakturering

Här hittar du som leverantör aktuella upphandlingar och information om hur du lämnar anbud eller fakturerar.

Försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsområdet försäkringsmedicin dvs. om sambandet mellan samhället, sjukdom och försäkring.

Samverkan socialtjänst och vård

Sörmlands samverkansstruktur för socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utvecklingsarbete mellan Region Sörmland och länets kommuner.