Utveckling och samarbete

Inköp, upphandling och fakturering

Här hittar du som leverantör aktuella upphandlingar och information om hur du lämnar anbud eller fakturerar.

Statistik

Här hittar du statistik på hur invånarna i Sörmland mår, hur deras livsvillkor och levnadsvanor ser ut samt vilka risker de utsätts för.

Försäkringsmedicin

Här hittar du information om kunskapsområdet försäkringsmedicin dvs. om sambandet mellan samhället, sjukdom och försäkring.

Bidrag, stipendier och företagsstöd

Regionen delar ut bidrag, stipendier och stöd. Syftet är att främja verksamhet som bidrar till visionen om den öppna regionen. Bidrag riktar sig till organisationer och föreningar i Sörmland.

Länsgemensamt regionalt stöd

Sörmlands länsgemensamma stöd inom socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utveckling och samverkan för länets kommuner och regionen.