IT-stöd för förtroendevalda

Här hittar du information och manualer om de IT-stöd som finns för dig som förtroendevald i Region Sörmland.

I Region Sörmland erbjuder vi läsplattor för digitala möteshandlingar.

I appen 360 eMeetings kommer du som förtroendevald åt dina sammanträdeshandlingar, såsom kallelser och protokoll med underliggande handlingar. Appen finns tillgänglig för mobila enheter samt dator. 

Vid Regionfullmäktiges sammanträden används ett digitalt voteringssystem som du har tillgång till via en mobil enhet eller bärbar dator. I voteringssystemet anmäler du närvaro vid uppropet, begär ordet samt röstar vid voteringar.

Innehållsansvarig: Hanna Friberg
Uppdaterat: 9 november 2022
Q3YQ