Arvoden och ersättningar

Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap. 12-15 §§ rätt till skälig ekonomisk ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag.

Förtroendevalda med uppdrag på hel- eller deltid har rätt till ett årsarvode. Förtroendevalda med ett årsarvode understigande 40 % utgår sammanträdes- respektive förrättningsarvode samt ersättning för:

  • Förlorad arbetsinkomst
  • Förlorad semesterförmån
  • Förlorad pensionsförmån
  • Traktamente och kostnader för resor
  • Kostnader för barntillsyn
  • Resekostnader för förtroendevald med funktionshinder

Här kan du läsa mer om arvoden och ersättningar

Relaterad information

Uppdaterat: 30 mars 2020
8M7W