Arvoden och ersättningar

Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap. 12-15 §§ rätt till skälig ekonomisk ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag.

Innehållsansvarig: Staben för demokrati och insyn
Uppdaterat: 15 maj 2024
N3FS