Arvoden och ersättningar

Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap. 12-15 §§ rätt till skälig ekonomisk ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag.

Innehållsansvarig: Hanna Friberg
Uppdaterat: 9 november 2022
2BF5