Blanketter för politiska uppdrag

Här hittar du blanketter gällande ditt politiska uppdrag.

Tänk på att uppdatering av blanketter sker kontinuerligt. Därför ska blanketterna aldrig lagras lokalt, utan hämtas från webbsidan, så att rätt version används.

Uppdaterat: 19 april 2021
VA4W