Region Sörmlands hållbarhetsprogram

Region Sörmlands interna hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetspolicy och vårt hållbarhetsprogram. Det gäller under perioden 2024 till 2027 och omfattar alla våra verksamheter.

 

Hållbarhetsprogrammet utgår från FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Programmet består av fyra övergripande målområden som anger riktningen för vårt hållbarhetsarbete. Programmet riktar sig till vår egen verksamhet och ska säkerställa att det vi redan gör, görs mer hållbart. Det externt riktade hållbarhetsarbetet beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin, men dokumenten samverkar och förstärker varandra. Läs mer i den Regionala utvecklingsstrategin.

 

Mål i Hållbarhetsprogrammet

Uppdaterat: 9 januari 2024
3XHS