Region Sörmlands hållbarhetsprogram

Under 2019 påbörjades arbetet med att implementera Region Sörmlands Hållbarhetsprogram i alla våra verksamheter. Hållbarhetsprogrammet finns med som övergripande mål i verksamhetsplanering och men ska också genomsyra det dagliga arbetet. I Hållbarhetsprogrammet finns koppling till Agenda 2030 FNs globala mål.

Region Sörmlands interna hållbarhetsarbetet beskrivs i vår hållbarhetspolicy med tillhörande hållbarhetsprogram för 2019-2023.

Hållbarhetsprogrammet bygger på hållbarhetspolicyn och består av 6 stycken hållbarhetsmål, som anger riktningen för hur arbetet ska bedrivas i linje med Hållbar utveckling under perioden 2019-2023. Programmet riktar sig till vår egen verksamhet och ser till att det vi redan gör, görs mer hållbart. 

Region Sörmland deltar i det nationella projektet Glokala Sverige som arbetar för de globala målen Agenda 2030. Samtidigt deltar vi också i projektet Glokala Sverige som drivs av Svenska FN-förbundet.

Screening av social hållbarhet

Nu finns en möjlighet att genomlysa respektive verksamhet för att samlat tydliggöra den sociala dimensionen av hållbarhet och samtidigt se var man befinner sig i relation till Hållbarhetsprogrammet. En särskilt metod - Screening av social hållbarhet - har tagits fram vid Enheten för gemensamt stöd och syftar till att mäta mognadsgraden i verksamheternas sociala hållbarhet enligt Hållbarhetsprogrammet. Efter genomlysning finns möjligheten att stärka upp områden som eventuellt är eftersatta.

Under år 2019 sker ett systematiskt arbete med att genomlysa så många verksamheter som möjligt inom Region Sörmland. Folktandvården Sörmland AB är först ut med att genomlysa sin verksamhet. här kan du läsa mer.

Har du som verksamhetschef funderingar kring när och om screening av social hållbarhet är aktuellt för din verksamhet så går det bra att kontakta Planeringssekreterare Martin Ward

Uppdaterat: 4 oktober 2022
1FTU