Beställ material om hälsosamma levnadsvanor

Som stöd i arbetet med hälsosamma levnadsvanor finns här material som vänder sig till personal i Region Sörmland och till samarbetspartners som arbetar med dessa frågor i länets kommuner.

Broschyr Samtal om hälsa

Samtal om hälsa

Samtal om hälsa

Samtal om hälsa är tänkt att användas som ett verktyg i det dagliga arbetet när du ger råd och för diskussion och reflektion med invånare, patienter och närstående om levnadsvanor.

Broschyren innehåller enkla tips om hur du kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder motiverande strategier. Den är uppdelad i avsnitten levnadsvanor, tobak, alkohol, matvanor och välbefinnande. Se mer i detta läsexemplar!

 

 

 

Goda levnadsvanor gör skillnad

Broschyr Goda levnadsvaro gör skillnad

Goda levnadsvanor gör skillnad

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) har tagit fram denna patientbroschyr med självtest samt råd och tips kring tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat. Frågorna i broschyren är framtagna inom Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer kring hur man i sjukvården kan ge stöd till vuxna patienter som vill förändra sina levnadsvanor.

Broschyren kan användas som samtalsstöd i mötet med patienten eller lämnas ut så patienten kan testa sig själv och ta del av olika tips och råd. 

Ladda ner dokumentet Goda levnadsvanor gör skillnad eller beställ nedan.

Här beställer du:

Beställ material om hälsosamma levnadsvanor:

Här kan du beställa aktuella trycksaker som finns i lager. Din beställning skickas normalt inom sju arbetsdagar. Allt material du beställer från den här sidan är kostnadsfritt för dig som arbetar i eller med Region Sörmland.
    

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Innehållsansvarig: Eva-Lena Kohn
Uppdaterat: 6 april 2022
HGFH