Beställ material om hälsosamma levnadsvanor

Som stöd i arbetet med hälsosamma levnadsvanor finns här material som vänder sig till personal i Region Sörmland och till samarbetspartners som arbetar med dessa frågor i länets kommuner.

Samtal om hälsa

Samtal om hälsa

Samtal om hälsa är tänkt att användas som ett verktyg i det dagliga arbetet när du ger råd och för diskussion och reflektion med invånare, patienter och närstående om levnadsvanor.

Broschyren innehåller enkla tips om hur du kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder motiverande strategier. Den är uppdelad i avsnitten levnadsvanor, tobak, alkohol, matvanor och välbefinnande. Se mer i detta läsexemplar!

 

 

 

Broschyr Goda levnadsvaro gör skillnad

Goda levnadsvanor gör skillnad

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) har tagit fram denna patientbroschyr med självtest samt råd och tips kring tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat. Frågorna i broschyren är framtagna inom Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer kring hur man i sjukvården kan ge stöd till vuxna patienter som vill förändra sina levnadsvanor.

Broschyren kan användas som samtalsstöd i mötet med patienten eller lämnas ut så patienten kan testa sig själv och ta del av olika tips och råd. 

Ladda ner dokumentet Goda levnadsvanor gör skillnad eller beställ nedan.

OBS! De tryckta broschyrerna är för närvarande slut i vårt lager och går inte att beställa via denna sida.

Innehållsansvarig: Eva-Lena Kohn
Uppdaterat: 26 oktober 2022
MAB5